Video not found

Crisistips #6 gaat over het bepalen van je primaire doelgroep. In crisismanagement en crisiscommunicatie is het belangrijk om zo snel mogelijk de belangrijkste doelgroep van je communicatie vast te stellen. Dit zijn de mensen die het meest getroffen zijn door de crisis. Stel als uitgangspunt dat alles wat je doet zo veel mogelijk in hun belang moet zijn. Deze tip is de C van het COMPASS van Compaijen C&C en staat voor Core Audience.