Video not found

Crisistips #7 gaat over waarom het voor goed crisismanagement en goede crisiscommunicatie belangrijk is om zo open en transparant mogelijk te zijn. Bij crisis moet je zelf zo snel mogelijk het slechte nieuws naar buiten te brengen, zodat je zelf de juiste context erbij kunt plaatsen. Deze tip is de O van het COMPASS van Compaijen C&C en staat voor Open & Transparent.