First Aid Cultural Heritage

Voor UNESCO en ICCROM ben ik sinds 2015 de officiële trainer crisiscommunicatie in de opleiding First Aid to Cultural Heritage. In deze internationale opleiding leren deelnemers van over de hele wereld hoe zij in ramp- en conflictgebieden cultureel erfgoed kunnen veiligstellen. Deze training vond plaats in de Verenigde Arabische Emiraten, Washington DC en Amsterdam.


Werkbezoeken Verenigde Staten

In 2016 heb ik in een serie werkbezoeken verschillende crisisorganisaties in de Verenigde Staten bezocht, waaronder FEMA, New York City Emergency Department en Jersey City Office of Emergency Management and Homeland Security in de staat New Jersey. Centrale thema's in deze bezoeken waren inzet social media, continuïteit bij overstroming en extreem weer, terrorisme en dreiging en ICT/stroom-uitval.

Werkbezoek New Jersey, 2016


Verenigde Naties

In 2009 werkte ik acht maanden voor de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging naar de Verenigde Naties in New York. Op thema's als de financieel economische crisis, gezondheid, klimaat en humanitaire hulp onderhandelde ik namens Nederland bij de Verenigde Naties en de Europese Unie. Daarnaast organiseerde en begeleidde ik bezoeken van minister-president Balkenende en minister Koenders aan New York.