Deze speech is vast onderdeel van de basisopleiding crisiscommunicatie van Compaijen C&C als voorbeeld voor betekenisgeving.