Hiërarchie van de uitgangspunten

Melding over seksueel overschrijdend gedrag? Start niet te snel een extern onderzoek. Minder zware interventies kunnen beter werken en zijn soms meer in het belang van de getroffenen.

Het is één van de adviezen van Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag.

Dit sluit goed aan bij het belangrijkste uitgangspunt voor goede crisiscommunicatie: zet de meest getroffenen op de eerste plaats. Direct een extern onderzoek starten en extern communiceren lijkt in het kader van openheid en transparantie de beste keuze. Maar is tegenwoordig misschien ook wel een beetje een paniekreactie uit angst voor reputatieschade.

We zien hier dat er spanning is tussen twee belangrijke uitgangspunten voor goede crisiscommunicatie. Daarom moet je niet alleen je uitgangspunten voor crisiscommunicatie en de kernwaarden voor de organisatie scherp te hebben. Je moet ook durven een hiërarchie aan te brengen tussen deze uitgangspunten en waarden.

En het belang van de meest getroffenen gaat naar mijn mening dan toch voor openheid en transparantie naar de gehele buitenwereld. Stem daarom altijd eerst met betrokken af. En blijf natuurlijk wel altijd zo open en transparant mogelijk naar de melder en de beschuldigde.

Je uitgangspunten en kernwaarden scherp krijgen bespreek ik in het eerste deel van de Online Training Strategie bepalen. Deze training staat nu altijd voor iedereen die dat wil klaar. Deelnemers kunnen vandaag nog starten als ze dat willen.

Meer informatie of aanmelden voor deze training kan via deze link.