Klaar voor elke Crisis

Klaar voor elke crisis wil zeggen dat je team weet wat het moet doen als zich een crisis aandient. Je wil dat alle medewerkers van je team als een geoliede machine samenwerken: perfect op elkaar ingespeeld, weten wie wat doet.

Met online en offline opleidingen, blended learning, micro-learning en een aanbod voor regelmatige trainingen en mogelijkheden voor het in praktijk oefenen van de opgedane kennis, zorgen wij ervoor dat jouw organisatie draait zoals het hoort als een crisis zich aandient. 

Met een effectief proces kan je dan komen tot de juiste strategische keuzes, en gebruik je empathische woorden en duidelijke beelden om de betrokkenen uiteindelijk het beste tot dienst te kunnen zijn. 

Hier leggen we meer uit over onze methode en onze visie op crisiscommunicatie.

Onze online trainingen

Onze opdrachtgevers en klanten zijn zowel organisaties die standaard met crisis te maken krijgen als instellingen die nog helemaal aan het begin van hun crisiscommunicatie staan. Klaar voor elke Crisis is er voor alle organisaties, instellingen en bedrijven die helder voor ogen willen hebben wat ze moeten doen als ze geraakt worden door een crisis.

Crisiscommunicatie 3.0 is de naam van de methode waar wij mee werken: het zet de meest getroffenen op de eerste plaats en pleit voor transparante en eerlijke crisiscommunicatie. Binnen deze methode sporen we woordvoerders en redacteuren aan om empathische woorden en duidelijke beelden te gebruiken om de verbinding te leggen, en splitsen we strategie, proces en output op een heldere manier zodat je team wendbaar kan blijven.

Onze methode draait niet om reputatiemanagement, maar om open en eerlijke mensgerichte communicaite. Volgens van tevoren getrainde processen en kernwaardes. Een methode als deze heb je niet in een middag onder de knie. Crisiscommunicatie 3.0 is een methode die organisaties wendbaar en veerkrachtig maakt, maar die regelmatig getraind moet worden om klaar te worden en blijven voor elke crisis.

Met Crisiscommunicatie 3.0 sluiten we zo goed mogelijk aan bij wat leeft in de buitenwereld. We analyseren en adviseren langs de doelstellingen Informatievoorziening, Betekenisgeving en Schadebeperking (IBS). Voor een uitgebreide beschrijving van onze methode en visie verwijzen we graag naar onze E-books.