Wanneer ben je Klaar voor elke Crisis?

Onze methode, crisiscommunicatie 3.0, draait niet om reputatiemanagement, maar om empathische en eerlijke output volgens van tevoren getrainde processen en kernwaardes. En altijd met de betrokkenen bij de crisis op de eerste plek.

Crisiscommunicatie 3.0 is een eigentijdse methode die organisaties wendbaar en veerkrachtig maakt, maar wel een die getraind moet worden, waar simulaties bij helpen en waarbij een goede voorbereiding essentieel is. Een methode als de onze heb je niet in een middag onder de knie, maar moet je op peil blijven houden. Alleen dan weet je zeker dat je klaar bent voor elke crisis.


Cultuurverandering

Als je een lerende organisatie wil zijn, moet je kiezen voor opleiden, trainen, oefenen, evalueren en aanpassen. De methode Crisiscommunicatie 3.0 moet in het DNA van de organisatie terechtkomen.

Vanuit gezamenlijke kernwaardes en uitgangspunten ga je je bezighouden met strategie, proces en output. Op die manier kan je ethisch, effectief, empathisch communiceren tijdens een crisis. We combineren dit met tools om de crisis te kunnen visualiseren, maken gebruik van templates, en zorgen ervoor dat iedereen altijd goed opgeleid is en de kennis top-of-mind heeft.

We zorgen ervoor dat we de organisatie breed betrekken, dus ook bestuur en HR en wat het betekent voor de bredere cultuur van je organisatie.

Bekijk ons volledig aanbod

Hoe wij werken
We kijken naar crisiscommunicatie vanuit een brede, strategische aanpak. De methode die we daarbij hanteren is Crisiscommunicatie 3.0. We zorgen dat deze kennis top-of-mind blijft, waardoor je altijd up-to-date blijft om strategisch aan crisiscommunicatie te kunnen doen.


Strategie, output en proces

Tijdens een crisis draait het om je output: zonder communicatie naar de betrokkenen geen goede crisiscommunicatie. Die output zal altijd anders zijn, want de inhoud van elke crisis zal anders zijn.

Je strategie zal ook tijdens de crisis variëren. Hoewel je strategie gestoeld zal zijn op je kernwaardes als organisatie, is het wel belangrijk dat je wendbaar blijft en keuzes kan blijven maken. Je strategie zal dus tijdens de crisis aangepast moeten aan de hand van actuele ontwikkelingen.

Het proces? Dat ligt van tevoren vast en moet je onder de knie krijgen. Daarom trainen we van tevoren hoe je bijvoorbeeld een omgevingsbeeld maakt. Wie waarvoor verantwoordelijk is. Hoe je effectief kan communiceren tijdens een crisis. En hoe we alle teamleden in ‘dezelfde film’ laten houden.

E-book

Hoe zorg je dan dat je kennis over crisiscommunicatie in een goede conditie blijft? Dat hebben we opgeschreven in een didactisch programma voor opleiden, trainen, oefenen: het is onze visie over hoe een crisiscommunicatieteam hun kennis op peil houdt.

In onze E-books Klaar voor elke Crisis en Crisiscommunicatie 3.0 lees meer over onze visies op crisiscommunicatie en het vakbekwaam worden daarin.

E-books bekijken