In de crisis niet in ‘dezelfde film’ zitten

Een Communicatieadviseur uit een Operationeel Team of Beleidsteam stemt telefonisch af met het Hoofd Communicatie uit het Crisiscommunicatieteam. Maar over en weer is er vooral onbegrip en ergernis. “Ze begrijpen ‘daar’ niet waar we mee bezig zijn.” Of “Wat zijn ze nu aan het doen daar bij communicatie.”

Hoe komt het toch dat er zo vaak onbegrip en ergernissen zijn? Dit komt omdat de verschillende mensen die een rol hebben in de crisis niet in ‘dezelfde film’ zitten.

Je zit in verschillende ruimtes, je praat met verschillende mensen over dezelfde crisis. De een praat met operationele mensen, de ander met bestuurders en de derde alleen met de omgevingsanalist van communicatie en de redacteuren. Je praat dus met heel verschillende type mensen die elk met een andere bril naar de crisis kijken en andere bronnen gebruiken.

Het is dan ook logisch dat jullie verhalen uit elkaar gaan lopen. Je krijgt heel veel informatie in korte tijd te verwerken en iedereen heeft haast. Net als in een spannende film zie je dat iedereen maar een deel van de informatie heeft, maar een stukje van de puzzel. Het gevolg kan zijn dat je verschillende crises aan het bestrijden bent en dus niet de goede dingen doet.

Het is dus essentieel dat je als crisisteams regelmatig zorgt dat je weer allemaal in ‘dezelfde film’ zit en dezelfde crisis bestrijdt. En dat kan alleen door het visueel te maken. Zoals dat ook gebeurt bij Agile werken. En dat maakt mij ook zo enthousiast over Agile als inspiratiebron voor de werkwijze bij crisismanagement en crisiscommunicatie.

En daarom organiseren we de Workshop ‘Agile Crisiscommunicatie: een verrassende combinatie’ op vrijdag 23 september. In deze workshop leer je onder andere hoe je alle belangrijke thema’s in een crisis visueel kunt maken.

We hebben nu 16 aanmeldingen: een mooie mix van deelnemers uit veiligheidsregio’s, politie, G4-gemeenten, ministeries/Rijksoverheid en ziekenhuizen. 

Meer weten, mail naar info@compaijen.com