Leren van Veldheren

Hoe eng is het in de loopgraven als een tank jouw kant op rijdt? Oud-Commandant der Strijdkrachten generaal (b.d.) Peter van Uhm kreeg die vraag in de podcast ‘Veldheren’.

Van Uhm vertelde dat hij ooit een oefening organiseerde op een militair oefenterrein in Nederland. Aan de ene kant zaten militairen in een schuttersput. Van de andere kant lieten ze 12 tanks van de ’vijand’ die kant oprijden. Die hoor je al van kilometers ver en komen steeds dichterbij. Vanwege de veiligheid waren de schuttersputjes duidelijk afgezet met rood-wit lint.

De soldaten in de schuttersputjes wisten dat het een oefening was. Ze wisten dat de tanks hen zagen vanwege de rood-witte linten en dus niet over hen heen zouden rijden. En toch hadden meerdere professionele militairen in hun broek geplast van de angst. “Zo bang ben je dus”, zei hij. “Kan je nagaan als het een echte oorlog is en die tanks naar jou toe rijden om je te doden.”

Zijn antwoord had ook kunnen zijn ‘dan ben je heel bang’. Maar dan hadden we veel minder goed begrepen hoe eng dat is. Bij tekstschrijven noem ik dit beeldend schrijven. Vaak is er bij een crisis een heleboel waar te nemen. De tip is om altijd te kijken hoe de situatie of bepaalde processen eruitzien. Probeer dat dan ook zo goed mogelijk te beschrijven zodat ook andere mensen het voor zich zien.

In ons vakgebied kunnen we nog veel meer gebruik maken van beeld en van visualisatie. Vorige week sprak ik over beeldredactie. Maar visualiseren kan je bijvoorbeeld ook helpen bij strategisch adviseren, processen coördineren en zoektermen voor het omgevingsbeeld. Het moet daarom nadrukkelijker een plek krijgen in crisiscommunicatie en crisismanagement.

Binnenkort verschijnt mijn E-book ‘Methode Crisiscommunicatie 3.0’. Hierin beschrijf ik naast visualiseren nog een heel aantal andere elementen die vast onderdeel worden van onze werkwijze in crisiscommunicatie. En die in opleiden en trainen aan bod komen. Lezers van deze nieuwsbrief ontvangen het E-book als eerste. Later meer dus! En in de tussentijd blijf ik komende weken nog tips delen over visualiseren.