Nieuw: training crisiscommunicatie in Engels

Bij sommige crises volstaat het niet om alleen in het Nederlands te communiceren. De impact van een crisis, bijvoorbeeld terrorisme, kan zo groot zijn dat vanuit internationale pers veel aandacht is. Ook kan het zijn dat een incident plaatsvindt in een gebied waar veel expats, toeristen of andere buitenlandse bezoekers aanwezig zijn. Het kan dan noodzakelijk zijn om ook in het Engels snel een duidelijk handelingsperspectief te communiceren.

De ontwikkeling en uitvoering van deze training ‘Crisiscommunicatie in Engels’ is een samenwerking tussen Compaijen C&C en Taalcentrum-VU. In de training leren deelnemers hoe zij goed in het Engels met pers- en publiek kunnen communiceren. De nadruk van deze training ligt op het schrijven van Engelstalige Twitterberichten en het geven van korte Engelstalige statements.

In deel 1 besteden we ook aandacht aan grammatica, want door verkeerd gebruik van de werkwoordsvorm, kan iets heel anders gecommuniceerd worden dan de bedoeling is. Belangrijk onderdeel is daarnaast het uitbreiden van de woordenschat door middel van een lijst met crisisjargon. Een ander onderdeel van de training is wanneer je in het Engels zou kunnen communiceren en via welke kanalen. In dit deel komen ook de belangrijkste lessen uit de witte heroïne waarschuwingscampagne (Amsterdam, 2014) aan bod.

De training is zeer interactief, deelnemers leren gelijk het geleerde in de praktijk toe te passen. Het tweede deel van de training bestaat grotendeels uit casuïstiek: voor verschillende type crises en incidenten gaan deelnemers de Engelstalige communicatie voorbereiden en uitvoeren.

De volgende elementen komen aan bod.

  • Waarom crisiscommunicatie in het Engels?
  • Wanneer crisiscommunicatie in het Engels?
  • Het bereiken van expats, bezoekers en toeristen
  • Grammatica: belangrijkste werkwoordsvormen die belangrijk zijn voor goede crisiscommunicatie in het Engels
  • Dunglish: veel gemaakte fouten die Nederlanders maken in het Engels
  • Het crisisjargon in het Engels
  • Tips & tricks voor schrijven in Engels
  • Tips & tricks voor spreken in Engels
  • Verschillende tussen Nederlandse media en buitenlandse media
  • En veel oefenen: aan de hand van verschillende casussen de Engelse communicatie voorbereiden en uitvoeren

Doelstelling: na afloop heeft de deelnemer meer zekerheid in communicatie in het Engels bij crisis en incidenten en kan deze daardoor ook sneller Engelse tekst produceren.

Duur: 2 delen van elk 4 tot 6 uur

Niveau: verwacht wordt dat de deelnemers Engels op de middelbare school hebben gehad en de basis van crisiscommunicatie bekend is.

Doelgroep: woordvoerders COPI, politie, brandweer, gemeente en veiligheidsregio’s

Studiemateriaal: Laat Woorden Werken (Taalcentrum-VU)

Kwalificaties: certificaat van deelname (indien opdrachtgever dit wenst)

Deze training is een samenwerking met:

Taalcentrum - VU logo