Telkens weer hetzelfde liedje

De hele dag door klinkt in huis de 25e symfonie van Mozart. Eén van de lievelingsboekjes van de kinderen is ‘Paco en Mozart’. In dit muziekboekje kan je op knopjes drukken en dan hoor je een stukje met muziek. Op de bladzijde met de boze buurman, is de 25e symfonie te horen. Om een of andere reden vinden ze deze het meest interessant.

Het haalde bij mij weer een herinnering boven uit mijn studententijd. Ik liep toen 9 maanden stage bij psychotherapeut prof. dr. Eelco Hakman. Eelco gaf ook opleiding aan plastisch chirurgen en tandartsen. Deze kijken vooral naar de buitenkant, maar vaak hebben problemen rond de tanden, het gezicht of het lichaam ook een psychische component. Zaak is om die te kunnen herkennen.

Nu was Hakman ook afgestudeerd in musicologie. Hij liet aan het begin van de opleiding de deelnemers de 25e symfonie van Mozart luisteren. De opdracht was: luister naar dit stuk en schrijf op hoeveel verschillende melodieën erin zitten. Mocht je het leuk vinden, doe deze opdracht dan eerst zelf voordat je verder leest. Klik hier voor de muziek.

In de opleiding kwamen altijd vele verschillende aantallen uit deze opdracht. Van 4 tot boven de 20. Hakman vertelde dan dat er maar één melodie was. Dat kon je ook zien op bladmuziek. Het was dezelfde melodie maar soms uitgerekt, soms vertraagd, soms werd om de noot eentje overgeslagen. De boodschap was: elke patiënt in jouw spreekkamer lijkt anders, maar het zijn vaak dezelfde melodietjes die je hoort. Je moet dus leren die te herkennen.

En zo is het bij crisis ook. Toen ik met een opdrachtgever sprak over ‘Klaar voor elke Crisis’ zei deze dat je dat nooit kan zijn. Maar zelf denk ik daar anders over. Je kan inhoudelijk niet voor elke crisis klaar zijn, in die zin dat je niet van tevoren de crisis kunt bedenken en de maatregelen die erbij horen. Maar ook in crisis komen steeds dezelfde melodieën terug.

‘Klaar voor elke Crisis’ betekent voor mij dat je een methode voor crisiscommunicatie hebt, die je bij elke crisis kunt toepassen. Dat je als communicatie-afdeling dus wendbaar, veerkrachtig en flexibel bent. En dat je crisis snel kunt signaleren om vervolgens te analyseren, adviseren en reageren. Die methode heb ik onlangs beschreven in het E-book ‘Methode Crisiscommunicatie 3.0’.

Maar daar komt nu nog een E-book bij. Namelijk een E-book over hoe je volgens mij die methode je eigen moet maken. Dit E-book is vorige week afgerond en heet ‘Klaar voor elke Crisis – worden en blijven’. Hierin ligt de focus op wat je in de koude fase allemaal moet doen, om in de warme fase methode CC 3.0 goed toe te passen. Het gaat dus over opleiden, trainen, oefenen (OTO), maar ook veel meer dan dat. In dit document heb ik getracht alle uitdagingen en mijn ideeën over voorbereid zijn op te schrijven. Het is bedoeld ter inspiratie.

Vorige week heb ik dit E-book naar al mijn opdrachtgevers verstuurd. Vanaf deze week is het ook beschikbaar voor iedereen op de mailinglist.