Video 7 van Lessons Learned Coronacrisis

Les 7 van 12: het gewenste gedrag tonen in beeld en woord

Bij de coronacrisis is het belangrijk dat mensen de handelingsperspectieven voor een bepaald gedrag opvolgen, om zo de verspreiding van het aantal besmettingen te beperken. Dat vraagt om een campagne-matige aanpak.

In deze video:

- wat we kunnen leren van (politieke) campagnes in de VS voor communicatie bij de coronacrisis

- waarom je woorden als 'niet' en 'geen' moet vermijden

- wat we kunnen leren van de sociale psychologie bij het inzetten van beeld- en film materiaal